Cà Cải - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Cà Cải - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Cà Cải - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Cà Cải - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Cà Cải - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5
Cà Cải - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Cà Cải

Giá: 16.000đ
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
Chanh Dây

Chanh Dây

Giá: 16.000đ
Dưa Hấu

Dưa Hấu

Giá: 16.000đ
Cam Cà Rốt

Cam Cà Rốt

Giá: 18.000đ
Ổi

Ổi

Giá: 16.000đ