Đặc Biệt Càng Cua Bách Hoa - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đặc Biệt Càng Cua Bách Hoa - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đặc Biệt Càng Cua Bách Hoa - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đặc Biệt Càng Cua Bách Hoa - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đặc Biệt Càng Cua Bách Hoa - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5
Đặc Biệt Càng Cua Bách Hoa - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đặc Biệt Càng Cua Bách Hoa

Giá: Liên hệ

Đặc Biệt Càng Cua Bách Hoa gồm 4 loại topping: Cua + Càng Cua + Chả Cua + Chả Cá + Thịt Nạc

Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại