Đặc Biệt Hải Sản Sò Điệp - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đặc Biệt Hải Sản Sò Điệp - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đặc Biệt Hải Sản Sò Điệp - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đặc Biệt Hải Sản Sò Điệp - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đặc Biệt Hải Sản Sò Điệp - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5
Đặc Biệt Hải Sản Sò Điệp - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đặc Biệt Hải Sản Sò Điệp

Giá: Liên hệ

Gồm có: Cua + Tôm + Mực + Chả cá + Sò điệp

Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại