Đặc Biệt Tôm Càng Xanh - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đặc Biệt Tôm Càng Xanh - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đặc Biệt Tôm Càng Xanh - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đặc Biệt Tôm Càng Xanh - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đặc Biệt Tôm Càng Xanh - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5
Đặc Biệt Tôm Càng Xanh - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đặc Biệt Tôm Càng Xanh

Giá: 65.000đ

Bánh canh gồm 5 loại topping: Cua + Tôm Càng Xanh + Chả Cua + Chả Cá + Thịt nạc

Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại