Đầy Đủ Không Giò - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đầy Đủ Không Giò - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đầy Đủ Không Giò - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đầy Đủ Không Giò - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đầy Đủ Không Giò - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5
Đầy Đủ Không Giò - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đầy Đủ Không Giò

Giá: Liên hệ

Đầy Đủ Không Giò gồm 4 loại topping: Cua + Tôm + Chả Cua + Chả Cá

Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại