Đồ uống - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đồ uống - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đồ uống - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đồ uống - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đồ uống - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5
Đồ uống - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Đồ uống

Chanh Dây

Chanh Dây

Giá: 16.000đ
Dưa Hấu

Dưa Hấu

Giá: 16.000đ
Cam Cà Rốt

Cam Cà Rốt

Giá: 18.000đ
Cà Cải

Cà Cải

Giá: 16.000đ
Ổi

Ổi

Giá: 16.000đ
Cam Vắt

Cam Vắt

Giá: 20.000đ
Cà Rốt

Cà Rốt

Giá: 16.000đ
Thơm

Thơm

Giá: 20.000đ
Cà Chua

Cà Chua

Giá: 16.000đ
Thơm Cà Rốt

Thơm Cà Rốt

Giá: 18.000đ