Huyết ăn thêm - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Huyết ăn thêm - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Huyết ăn thêm - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Huyết ăn thêm - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Huyết ăn thêm - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5
Huyết ăn thêm - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Huyết ăn thêm

Giá: 8.000đ
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
Bánh canh thêm

Bánh canh thêm

Giá: 15.000đ
Mực ăn thêm

Mực ăn thêm

Giá: 30.000đ
Chả cá ăn thêm

Chả cá ăn thêm

Giá: 14.000đ