Món ăn thêm

Món ăn thêm

Món ăn thêm

Món ăn thêm

Món ăn thêm
Món ăn thêm

Món ăn thêm

Bánh canh thêm

Bánh canh thêm

Giá: 15.000đ
Chả cá ăn thêm

Chả cá ăn thêm

Giá: 12.000đ
Chả cua ăn thêm

Chả cua ăn thêm

Giá: 12.000đ
Cua ăn thêm

Cua ăn thêm

Giá: 30.000đ
Giò ăn thêm

Giò ăn thêm

Giá: 18.000đ
Thịt ăn thêm

Thịt ăn thêm

Giá: 17.000đ
Tôm càng ăn thêm

Tôm càng ăn thêm

Giá: 35.000đ
Tôm ăn thêm

Tôm ăn thêm

Giá: 30.000đ