Thực đơn - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Thực đơn - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Thực đơn - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Thực đơn - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Thực đơn - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5
Thực đơn - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Thực đơn

Đặc Biệt Giò Heo

Đặc Biệt Giò Heo

Giá: Liên hệ
Bánh Canh Cua 14

Bánh Canh Cua 14

Giá: Liên hệ
Cua Tôm Mực

Cua Tôm Mực

Giá: Liên hệ
Bánh Canh Cua Không

Bánh Canh Cua Không

Giá: Liên hệ
Bánh canh thêm

Bánh canh thêm

Giá: Liên hệ
Bánh Canh Cua Tôm

Bánh Canh Cua Tôm

Giá: Liên hệ
Mực ăn thêm

Mực ăn thêm

Giá: Liên hệ
Chả cá ăn thêm

Chả cá ăn thêm

Giá: Liên hệ
Chả cua ăn thêm

Chả cua ăn thêm

Giá: Liên hệ
Nấm Rơm thêm

Nấm Rơm thêm

Giá: Liên hệ
Cua ăn thêm

Cua ăn thêm

Giá: Liên hệ
Nấm Đùi Gà thêm

Nấm Đùi Gà thêm

Giá: Liên hệ
Giò ăn thêm

Giò ăn thêm

Giá: Liên hệ
Nấm Bào Ngư thêm

Nấm Bào Ngư thêm

Giá: Liên hệ
1
2