Thực đơn - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Thực đơn - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Thực đơn - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Thực đơn - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Thực đơn - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5
Thực đơn - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Thực đơn

Thịt ăn thêm

Thịt ăn thêm

Giá: Liên hệ
Sò Điệp ăn thêm

Sò Điệp ăn thêm

Giá: Liên hệ
Huyết ăn thêm

Huyết ăn thêm

Giá: Liên hệ
Tôm ăn thêm

Tôm ăn thêm

Giá: 40.000đ
Chanh Dây

Chanh Dây

Giá: 16.000đ
Dưa Hấu

Dưa Hấu

Giá: 16.000đ
Cam Cà Rốt

Cam Cà Rốt

Giá: 18.000đ
Cà Cải

Cà Cải

Giá: 16.000đ
Ổi

Ổi

Giá: 16.000đ
Cam Vắt

Cam Vắt

Giá: 20.000đ
Cà Rốt

Cà Rốt

Giá: 16.000đ
Thơm

Thơm

Giá: 20.000đ
Cà Chua

Cà Chua

Giá: 16.000đ
Thơm Cà Rốt

Thơm Cà Rốt

Giá: 18.000đ
1
2