Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng

Tuyển dụng

DO NHU CẦU PHÁT TRIỂN  – NHÀ HÀNG CẦN TUYỂN CÁC VỊ TRÍ SAU

Nhân viên phục vụ : 5 người

Nhân viên pha chế : 1 người

Mô tả công việc :

Yêu cầu công việc :

Lương thưởng :

Nơi làm việc: 215 - 223A Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5

Thông tin liên hệ: NHÀ HÀNG BÁNH CANH CUA 14