Tin tức - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Tin tức - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Tin tức - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Tin tức - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Tin tức - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5
Tin tức - BÁNH CANH QUẬN 5 | BÁNH CANH NGON QUẬN 5 | BÁNH CANH SẠCH QUẬN 5

Tin tức

221 BÁNH CANH CUA 14, BÁNH CANH GIÁ BÌNH DÂN TRONG KHÔNG GIAN RỘNG RÃI

Ngày đăng: 23:33 18-11-2018
Được thành lập vào tháng 5/2018, chi nhánh 221 BCC14 mỗi ngày tiếp đón 500 khách với không gian vô cùng rộng rãi, chỗ ngồi thoải mái từ tầng trệt đến tầng lửng.